سدیم هگزامتافسفات


سدیم هگزامتافسفات

(به انگلیسی: Sodium hexametaphosphate)

یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم 24968 است. که جرم مولی آن 611.7704 g mol-1 می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، بلورهای سفید است.

  • 1.Food درجه استفاده: سدیم هگزامتافسفره می تواند به عنوان یک بهبود کیفیت مواد غذایی در صنایع غذایی مورد استفاده قرار گیرد و به مواد غذایی کنسرو شده، نوشیدنی های آب میوه، لبنیات و شیر سویا اعمال شود.
  • 2. کاربرد صنایع صنعتی: سدیم هگزامتافسفره می تواند به عنوان عامل تسکین دهنده آب آب بویلر و آب صنعتی وآب آشامیدنی به نسبت 1*1000و همچنین عامل آب برای آب سرد صنعتی استفاده شود.

امکان ارسال دیدگاه جدید وجود ندارد.