هگزامتافسفات سدیم

سدیم هگزامتافسفات

سدیم هگزامتافسفات (به انگلیسی: Sodium hexametaphosphate) یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم 24968 است. که جرم مولی آن 611.7704 g mol-1 می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، بلورهای سفید است. ... ادامه مطلب