ایزوتیازولین

ایزوتیازولین

ایزو تیازولین  ( Isothiazolinone ) یک ترکیب شیمیایی با فرمول مولکولی C3H3NOS می باشد. ایزوتیازولین دارای رنگ سبز روشن است ... ادامه مطلب